Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Rīgā, Staraja Rusas ielā 8

Projekts: 2014.-2015.gads

Realizācija: 2015.-2018. gads

Kopējā platība: 1975.20 m2

Projekts paredz izbūvēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar pieciem virszemes stāviem. Ēka izvietota zemesgabalā, ievērojot zemes gabala robežu, kā arī ņemot vērā un saglabājot visus esošos kokus, vienlaikus nodrošinot maksimālu insolāciju. Apbūves koncepcija balstās uz humānas, cilvēka mērogam atbilstošas dzīvojamās vides izveidi, kas ainaviski uzlabo jau esošo pilsētvidi. Ar materiālu tekstūras dažādību, balkoniem, terasēm un pārkarēm tiek veidots dinamisks ēkas apjoms. Ēkas izvietojums un augstums sasaucas ar apkārt esošo daudzstāvu apbūvi.