Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Rīgā, Elizabetes ielā 22

Projekts: 2014.gads

Realizācija: pašlaik

Kopējā platība: 4095  m²

Projekts paredz dzīvokļu pārplānošanu dzīvojamā nama Elizabetes ielā 22 ceturtajā, piektajā un sestajā stāvā. Ēka ir daļa no 1899. gadā pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna projekta celtā īres nama. Tā ir vietājas nozīmes arhitektūras piemineklis, eklektisma pērle, kas savā laikā bijusi lielākā dzīvojamā ēka Rīgā un aizņem kvartāla daļu starp Elizabetes, Marijas un Alfrēda Kalniņa ielu. Namam ir viena no plastiski bagātākajām un dekoratīvi greznākajām sava laikmeta fasādēm, tādēļ tās renovācijai pievērsta īpaša uzmanība. Projekta ietvaros paredzēta esošo logu nomaiņa, ievērojot vēsturisko logu vērtņu dalījuma proporcijas, vēršanās virzienu un dekoratīvo elementu lietojumu, kā arī liftu izbūve divos gaismas pagalmos, lai uzlabotu vides pieejamību visā ēkā. Nokļūšana liftā paredzēta pa jaunizveidojamiem tiltiņiem, kas veidoti vieglās konstrukcijās un savieno pretējās gaismas pagalmu kāpņu telpas. Piekļūšana tiltiņiem organizēta no esošajiem kāpņu starplaukumiņiem, esošo logu vietā izveidojot durvis ar krāsainu vitrāžu, kas atkārto esošo vēsturisko logu raksturu. Pēdējā līmenī veidots stiklots jumtiņš, kas pasargā no nokrišņiem un nodrošina ērtu un patīkamu pārvietošanos pa tiltiņiem, neatkarīgi no laikapstākļiem, vienlaikus saglabājot ārtelpas sajūtu. Dzīvokļiem veidots optimālu plānojums, respektējot ēkas vēsturiskā plānojuma struktūru un nepazeminot arhitektūras pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību.