Daudzdzīvokļu nams Rīgā, Aptiekas ielā 4

Projekts: 2007.gads

Realizācija: –

Kopējā platība: 9030 m² (3726 m² + 5304 m²)

Projektējamais komplekss atrodas Aptiekas ielā 4, jauktas apbūves teritorijā, kvartālā starp Sarkandaugavas, Aptiekas un Ceļinieku ielām. Gruntsgabalā pašlaik atrodas viena 2-stāvu dzīvojamā ēka un saimniecības ēka.

Apbūvējamajam kvartālam pieguļošā apbūve ir ar perimetrālās apbūves iezīmēm, bet ir izmantota arī slēgta tipa apbūve.

Projekts paredz divu daudzstāvu dzīvojamo ēku kompleksu. Paredzēts nojaukt esošo apbūvi un gruntsgabalā izvietot divas 6-stāvu dzīvojamās ēkas ar izbūvētiem bēniņiem. Bēniņos tiek izbūvēts atsevišķu 6.stāva dzīvokļu 2.līmenis. Ēkas izvietotas, ievērojot ielu sarkanās līnijas un zemes gabala robežu, kā arī pēc iespējas saglabātu esošos kokus. Apbūves koncepcija balstās uz divu līdzīgu ēku pretstatījumu, kas veido sakārtotu, patīkamu pagalmu. Ēku izvietojums un augstums sasaucas ar apkārt esošo daudzstāvu apbūvi.

Ēku plāna konfigurācija veidota harmoniska. Ēkās pret Aptiekas un Sarkandaugavas ielu pirmajā stāvā paredzētas komercplatības.

Iemītnieku transporta novietošanai pagrabstāvā zem abām ēkām izvietota autostāvvieta.

Dzīvokļu piedāvājums kompleksa ēkās no vienistabas studijas līdz četristabu dzīvokļiem, uzsvaru liekot uz divistabu dzīvokļiem. Kopā kompleksā plānoti 96 dzīvokļi. 6.stāvā atsevišķi dzīvokļi projektēti divos līmeņos. 2.līmenis atrodas izbūvētajos bēniņos. No divu līmeņu dzīvokļu 2.līmeņa paredzēta izeja uz plašām terasēm, lai uzlabotu izsauļojumu.

Ēku apdarē paredzēts izmantot apmetumu, koku, stiklu, akmeni. Fasādes kompozīciju veido apmesto laukumu mijiedarbība ar stikloto vitrīnu trauslumu. Kā akcenti – izvirzītie balkonu apjomi ar koka apdari.