Daudzdzīvokļu nams Rīgā, Mārupes ielā 10a

Projekts: 2006.gads

Realizācija: –

Kopējā platība: 6165 m²

 

Esošās apbūves vietā tiek projektēts daudzstāvu dzīvojamo māju komplekss, kas atrodas jauktā dzīvojamā un darījumu iestāžu teritorijā. Paredzēts nojaukt esošo gruntsgabala apbūvi un izvietot gruntsgabalā divas 5-stāvu dzīvojamās ēkas. Katra ēka tiek būvēta kā atsevišķa kārta. Ēkas izvietotas ievērojot iedibinātās būvlaides un zemes robežu, kā arī lai respektētu un saglabātu esošo ozolu. Ēku izvietojums un augstums sasaucas ar apkārt esošo daudzstāvu slēgta tipa apbūvi.