Daudzdzīvokļu nams Rīgā, Miera ielā 59/61

Projekts: 2005.-2006.gads

Realizācija: 2007.-2008.gads

Kopējā platība:  5600 m²

Būve atrodas jauktā dzīvojamā un darījumu iestāžu teritorijā Rīgas vēsturiskajā centrā. Būvapjoms bloķējas pie ēkas Ēveles ielā 10/12 pagalma korpusa pretugunsmūra. Apbūves kompozīcija ir veidota ņemot vērā blakus esošo apbūvi, gruntsgabala izmērus un Miera ielas apbūves līniju. Ēkas vēdekļveida atvērums pret Miera ielu kopā ar centrālo dominanti, virs ieejas, rada majestātiskas un elegantas ēkas iespaidu. Centrālā dominante tur kopā Dienvidu un Ziemeļu ēkas spārnus. Ziemeļu spārns ir “atrauts” no zemes, lai rastu vietu autotransporta novietošanai. Ēka četru stāvu augstumā, piekļaujas blakus esošās piecstāvu mūra ēkas brandmūrim, bet mansardstāvs ir atrauts no brandmūra.

Pagalms tiek maksimāli labiekārtots un apzaļumots autotransportu novietojot cokolstāvā un pirmajā stāvā, izmantojot dabīgas vēdināšanas priekšrocības. Ēkas jumta stāvā paredzēti divi ekskluzīvi dzīvokļi ar plašām terasēm. Ēkas pirmajā stāvā ir izveidotas nelielas komercplatības, kā arī koplietošanas telpas velosipēdu un ratiņu glabāšanai.

Ēkas fasādes proporcijas veidotas asociatīvi sasaucoties ar Rīgai raksturīgo piecstāvu ēkas un mansarda jumta veidotajām proporcijām. Pēdējo divu ierauto stāvu koka apdare un lielie, apvienotie stiklotie laukumi atgādina mums skaistās pagājušā gadsimta sākumā būvētās Rīgas centra ēkas ar izteiksmīgām jumta plaknēm. Daudzie un dažādie balkoni uzirdina fasādi, padarot to apdzīvotu – it kā aicinot apmesties šajā namā. Lielie apaļie erkeri atgādina par “pagājušo” laiku greznību un mietpilsoniskās sabiedrības indivīda sapņiem – katram savu kabinetu vai dzīvojamo istabu ar lielu apļveida erkeru.

Rīga ir torņiem bagāta pilsēta, tāpēc mēs virs galvenās ieejas, kas uzasēta starp divām esošām ēkām nekautrējamies veidot savu 21. gadsimta vertikālo akcentu. Dzīvokļu ēka ar savu izteiksmīgo siluetu dzīvokļu īpašniekiem liek justies lepniem par savu māju. Daudz tika domāts par horizontālo un vertikālo līniju sabalansētību, par stikloto un nestikloto laukumu attiecībām. Izmantojot tonāli saskaņotus materiālus- koks, stikls, alumīnijs, apmetums, tiek panākta harmoniska, dzīvošanai piemērota vide.