Daudzdzīvokļu nams Rīgā, Dzirciema ielā 44

Projekts: 2007.gads

Realizācija: –

Kopējā platība: 11680 m²

Attīstības priekšlikums paredz izbūvēt vienu daudzstāvu dzīvojamo ēku jauktas apbūves teritorijā ar daudzstāvu dzīvojamiem namiem. Iecerētā 17-stāvu ēka veido akcentu apkārtējā teritorijā. Ēkas 1.stāvā izvietotas publiskās telpas, 17.stāvs veidots kā tehniskais stāvs, bet pārējos līmeņos izvietoti dzīvokļi. Tipa stāvā ir astoņi dzīvokļi, kopā ēkā plānoti 120 dzīvokļi.

No 2. līdz 16.stāvam ir divu veidu tipa stāvi, kas atšķiras ar balkonu konfigurāciju un to izvietojumu pie dzīvokļiem. Tipa stāvu atšķirīgo balkonu izvietojums un grupējums, atšķirīgās balkonu apdares veido arhitektonisku akcentu ēkas fasādē. Fasādi vizuāli pievilcīgu dara dažādie apdares materiāli – apmetums un metāla kasetes.

Iemītnieku transporta novietošanai zem ēkas cokolstāva un pagrabstāva līmenī izvietota autostāvvieta ar 96 autostāvvietām. Izstrādājot projektu, tika risināts arī teritorijas labiekārtojums, paredzot apzaļumojumu, dekoratīvos koku un krūmu stādījumus, kā arī bērnu rotaļu laukumu.