Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Rīgā, Mātera ielā

 

Projekts: 2013.-2014. gads

Realizācija: pašlaik

Kopējā platība: 269.96 m2

Projekts paredz dzīvojamās ēkas rekonstrukciju Mātera ielā, Rīgā. Gruntsgabals bez izteikta reljefa atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Mežaparks” teritorijā. Ēkai ir divi esoši apjomi – divstāvīga dzīvojamā māja ar torņveida izbūvi trešā stāva līmenī un vienstāvīga ēkas daļa pret ziemeļrietumiem. Projekts paredz esošā ieejas mezgla paplašināšanu, izbūvējot stiklotu priekšnamu pie ziemeļaustrumu fasādes, kā arī jauna loga izbūvi, lai papildus izgaismotu kāpnes un veidotu vizuāli izteiksmīgāku fasādi. Iekštelpas pārplānotas maksimāli saglabājot esošās nesošās konstrukcijas.