Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecības priekšlikums

Projekts: 2013.gads

Realizācija:

Kopējā platība: 2504 m²

2013.gada martā Bauskas novada dome izsludināja metu konkursu “Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecības priekšlikumu izstrāde”, kurā mūsu biroja izstrādātais projekts ieguva godpilno II.vietu.

Bibliotēkas nozīme tautas izglītībā ir neizmērojama un tajā tiek krātas un tālākām paaudzēm nodotas svarīgākās zināšanas. Grāmatas glabā tautas garīgo spēku, līdzīgi kā priede, vēju appūstajās ārēs ar saknēm ieķērusies dzimtajā zemē, izdzīvo laikmetu griežos. Mūsu piedāvātās Bauskas bibliotēkas kodolu veido no dabas nākušas plastiskās koka formas. Meži izsenis ir bijuši Latvijas tautas bagātība, tāpēc gan bibliotēkas eksterjerā, gan interjerā daudz izmantota koka tekstūra. Zemgales pelēkais laukakmens piešķir ēkai zemniecisku pamatīgumu, savukārt lielās stiklotās plaknes lasītavu padara caurspīdīgu un atvērtu mūsdienu sabiedrības vajadzībām.

Bibliotēkas galvenā fasāde vērsta pret lielāko gājēju plūsmu, kas nāk uz bibliotēku, šķērsojot ielu pa gājēju pāreju. Fasāde izvietota uz iedibinātās būvlaides, tādējādi papildinot esošo apbūvi. Pagalma rietumu fasāde, kas vērsta pret apmeklētājiem, kas uz bibliotēku ierodas ar savu transportu, ir izvietota perpendikulāri esošajai apbūvei, tāpēc veidojas regulārs laukums, kas atstāj sakārtotas pilsētvides iespaidu. Projektā tiek nodrošināta ērta piekļuve no esošās iebrauktuves apmeklētājiem un piegādes transportam, kā arī racionāli izvietotas 73 autostāvvietas, saglabājot visus esošos lielos kokus. Labiekārtojuma zonā iespējams paredzēt atsevišķu joslu veloceliņiem. Lai bibliotēkas apjoms atbilstu pilsētvides un funkcijas nozīmīgumam, izmantots viss atļautais ēkas augstums – 12 metri, un tai ir trīs virszemes stāvi.

Ēka ir plastiskās koka apdarē veidotās formas un ģeometrisko akmenī un stiklā veidoto plakņu simbioze, kas summējas elegantā, laikmetīgā un ainaviskā tēlā – Bauskas Centrālā bibliotēka. Asās granīta šķautnes, siltais, plastiskais priedes koks un caurspīdīgās stiklotās plaknes atstāj neaizmirstamu iespaidu.