Rīgas apgabaltiesas ēkas jaunbūve Rīgā, Brīvības gatvē 207

Projekts: 2008.gads

Realizācija: –

Kopējā platība: 12089 m²

Konkursa darbs. Konkursu 2008.gada oktobrī izsludināja Latvijas Arhitektu savienība  pēc valsts akciju sabiedrības Valsts nekustamie īpašumi pasūtījuma.

Idejas priekšlikuma pamatuzdevums ir radīt ēku, kas ar savu pamatīgo tēlu un organisko iekļaušanos vidē pārliecina sabiedrību, par tiesas varas svarīgumu un nozīmi demokrātiskas sabiedrības attīstībai. Akcentējot arhitektoniski augstvērtīgu idejas risinājumu vienlaicīgi tiek veidota mūsdienīga tiesu ēka ar funkcionāli pārdomātu plānojumu, kas atbilst visām tiesu ēku plānojuma prasībām. Nodrošinot atšķirīgo zonu nekrustošanos, radītas ērtas darba vietas tiesnešiem un viņu komandai, kā arī izveidotas sakārtotas un nošķirtas telpas apmeklētājiem.

Ēkas kompozīciju veido trīs mūra apjomi, kas ritmiski aptvēruši izstiklotu čaulu. Stiklotais apjoms, esošo koku iespaidā noapaļojas, veidojot, cilindrisku ķermeni, kura piektajā stāvā izvietojas tiesas visaugstākā vadība. Ēkas galvenā fasāde pavērsta uz Brīvības ielas pusi, kurā izmantots vārtu motīvs. Idejiski uzsverot Tiesu varu kā robežšķirtni, kurā uzvar likums. Vārti ir kā simbols, aiz kuriem valda kārtība un likumība, liekot cilvēkiem cienīt un pakļauties likuma varai.

Priekšlikums paredz radīt modernu funkcionālu ēku grupu, plaši izmantojot Latvijai raksturīgu dolomīta akmens plātņu apšuvumu. Fasādes apdarē izmantoti trīs dažādi dolomīta veidi – raupji lauzts, zāģēts un pulēts, kas savstarpēji mijoties rada emocionāli bagātu iespaidu. Dolomīta apšuvums, dinamiski, no raupja akmens, pirmajā stāvā, pāriet zāģētā dolomītā otrajā un trešajā stāvā , beidzoties ar pulējumu, kurā spoguļojas debesis. Fasādē veidotais stikla plakņu kontrasts pret pulētām, zāģētām un lauztām akmens virsmām rada reprezentatīvas celtnes iespaidu. Stiklojums veidots no zaļas krāsas alumīnija logu rāmjiem, kas pret pārsegumu pildīti ar zaļām alumīnija kasetēm. Stiklojums vietām dekorēts ar atstarojošām alumīnija žalūzijām- lamelēm.