Viesnīcas jaunbūve Audēju ielā 12, Rīgā

Projekts: 2015. gads

Realizācija: –

Kopējā platība: 9127 m²

Konkursa darbs SIA “AUDĒJU 12” 2015.gada augustā izsludinātajam atklātajam arhitektūras ideju konkursam „Viesnīcas jaunbūve Rīgā, Audēju ielā 12 (2.grupa, 135.grunts)”. Konkursā iegūtas tiesības realizēt projektu.

Viesnīcas jaunbūves zemesgabals (kad.nr.0100 002 0135) atrodas Vecrīgā, Audēju ielā 12 un aizņem teritoriju starp Audēju, Kalēju un Jāņa ielu.

Par viesnīcas ēkas kompozīcijas pamatu ņemta zudušās apbūves un vēsturiskās zemesgabalu parcelācijas struktūra. Būvapjoms veidots, iedvesmojoties no Vecrīgas jumtu arhitektūras un tai raksturīgajām jumtu izbūvēm un zelmiņiem. Viesnīcas jaunbūve veidota neuzkrītošā arhitektoniskā valodā, kas nekonfliktē ar esošo apkārtējo apbūvi, bet gan tiecas to harmoniski papildināt un turpināt to ar esošajai apbūvei raksturīgu dzegas līniju un fasādēm raksturīgo horizontālā un vertikālā dalījuma harmoniju.

Fasādēm izmantota divu atšķirīgu krāsu dekoratīva ķieģeļu apdare, kā arī gaiša apmetuma apdare, uzsverot vēsturisko gruntsgabalu robežas. Ķieģeļu raupjā tekstūra rada atsauci uz viduslaiku pilsētas nocietinājuma mūri. Ķieģeļu fasādes tiek uzirdinātas, veidojot atsevišķu ķieģeļu izvirzījumus ārpus sienas plaknes, tādējādi tradicionālais materiāls tiek padarīts mazāk smagnējs. Fasādi uzirdina vertikālās proporcijās veidotās jumta izbūves un smalkie balkoni.

Viesnīcas fasādē tiek ieviesta vēsturiskās apbūves elementu mūsdienīga interpretācija, saglabājot vēsturisko proporciju un dalījumu. Logiem izmantots atšķirīgs dalījums, veidojot atsauces uz vēsturisko ēku fasādēm mūsdienīgā izpildījumā. Audēju ielas fasādē tiek izmantotas logu proporcijas, jumta izbūves, fasādes proporcionālais dalījums un ieejas mezgls, kāds tas bijis zudušajai apbūvei.

Kalēju ielas fasādē atspoguļojas trīs dažādi būvapjomi, ņemot vērā zudušo ēku parcelāciju. Katrā no šiem būvapjomiem tiek izmantoti jauni fasādes elementi un detaļas, izejot no zudušās apbūves fasādes elementiem.