Viesnīcas jaunbūve Rīgā, Kalēju ielā 64/66

Projekts: 2015. gads

Realizācija: –

Kopējā platība: 4905 m²

Konkursa darbs SIA “PAS DE MARQUE” 2015.gada februārī izsludinātajam atklātajam arhitektūras ideju konkursam „Viesnīcas jaunbūves Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3.grupa, 87.grunts) projekta skiču izstrāde”. Par projektu iegūta I vieta.

Projektējamā viesnīca atrodas Vecrīgā, Kalēju ielā 64/66, stūra zemes gabalā starp 13.janvāra, Vecpilsētas un Kalēju ielām. Idejas priekšlikuma pamatuzdevums ir radīt viesnīcas ēku, kas papildina esošo apbūvi un uzlabo pilsētvidi Rīgas vēsturiskajā centrā.

Vēsturiskā gruntsgabala apbūve aizņem visu zemes gabala teritoriju. Jaunais viesnīcas apjoms tiek veidots, maksimāli izmantojot zemes gabala platību, bet ievērtējot nepieciešamās atkāpes no esošās apbūves Kalēju ielā 68.

Vēsturiski pret pieguļošo zemes gabalu, kam šobrīd atļautā izmantošana noteikta kā apstādījumu un dabas teritorija, veidots pretuguns mūris. Jaunbūvei pret šo zemes gabalu plānots veidot lielas būvapjoma plaknes, fasāžu apdarē paredzēts izmantot dekoratīvu ķieģeļu apdari, kā arī jumta apjomus ar oksidēta skārda lokšņu apdari, radot mūsdienīgu un mākslinieciski augstvērtīgu būvapjoms.

Pret zemes gabalu Kalēju ielā 68 netiek paredzēts pretuguns mūris, kā tas bijis vēsturiskajā apbūvē, jo esošā situācijā vēlama arhitektoniski izteiksmīgas fasādes veidošana, kas redzama no blakus zemes gabala.

Vēsturiskajam būvapjomam pret 13.janvāra ielu, kā arī Vecpilsētas un Kalēju ielas stūrī veidots arhitektonisks akcents. Fasādēm raksturīga klasiska vertikāli orientēta proporcija. Projektētajam viesnīcas apjomam izmantots vertikāls apjomu kārtojums, to papildinot ar jumta izbūvēm, kas vertikalitāti vizuāli pasvītro, kā arī veido Vecrīgas mērogam atbilstošāku fasādes kompozīciju.

Viesnīcai veidoti astoņi virszemes stāvi un viens pazemes stāvs. Pirmajā stāvā plānotas publiski pieejamas telpas, pret 13.janvāra ielu paredzēts ieejas vestibils un recepcija, bet pret Kalēju un Vecpilsētas ielām izvietots restorāns un bārs. Šajā līmenī izvietotas arī administrācijas telpas kā arī restorāna apkalpošanai nepieciešamās telpas. Pārējos virszemes stāvos izvietoti viesnīcas numuriņi, katrā stāvā paredzot arī saimniecības telpu. Pagrabstāvā izveidots SPA procedūru komplekss ar pirtīm, baseinu, džakuzī, masāžas un procedūru kabinetiem, ģērbtuvēm, administratora telpa, darbinieku ģērbtuves un tehniskās telpas.